Het softwarepakket Accu is ontwikkeld voor bedrijven, instellingen en opleidingscentra
die cursussen en/of activiteiten verzorgen, zoals volksuniversiteiten, instellingen voor
jeugd-, jongeren- en ouderenwerk, talencentra van universiteiten, bouwopleidingen en buurthuizen. Handelingen en processen die bij het registreren van cursussen en activiteiten van belang zijn worden door Accu ondersteund.
Klik links op <Details> voor meer informatie over Accu.

Deelnemers, docenten, relaties, locaties, lesruimtes, cursussen
Inschrijfplaatsen en wachtplaatsen, overboeken naar een andere cursus
Afwijkend factuuradres per deelnemer én per inschrijving
Afwijkend betaaladres docenten (bv. opleidingsinstituut)
Correspondentie inschrijving, aanmelding en afmelding cursus
Kostencalculatie cursussen (vergelijking kosten en opbrengsten)
Presentielijst, telefoonketting, lijst cursussen, etc.
DCU-berekening ten behoeve van vaststellen bijdrage aan BNVU
Planning cursusdagen in lesruimtes
Factuurverwerking, boeken betalingen op facturen (kas/bank/giro)
Uitwisseling met WFigam (export andere financiële pakketten optioneel)
Tellingen deelnemers op verschillende kenmerken / aspecten
Incassoverwerking (optioneel)
Docentenadministratie: boeken uren, onderhoud contracten (optioneel)
Exporteren gegevens naar Excel
Faciliteiten voor overgang van cursusjaren
Werken met meerdere administraties
Direct printen of tonen afdrukvoorbeeld op het scherm

Toegang beveiligd met gebruikersnaam en optioneel een wachtwoord
Toegang tot een administratie optioneel met een wachtwoord beveiligd
Toegang tot programma-onderdelen toekennen aan gebruikersgroepen
Vervaardigen en terugzetten backups
Werken met muis én toetsenbord
Geschikt voor alle Windows versies vanaf Windows 98, dus ook Windows XP en Vista!
Geschikt voor Terminal Server, Citrix en Tarantella omgevingen
Gebruik maken van alle in Windows geïnstalleerde printers
Werken met meerdere gebruikers tegelijkertijd
Centrale opslag gegevensbestanden mogelijk

Toon copyright en disclaimer
Terug naar vorige pagina
Terug naar de beginpagina
Toon copyright en disclaimer